Verzekering:
Betrokken verzekering

Betrokken verzekering

BA-verzekering

Wanneer het ongeval veroorzaakt werd door een fout van de andere weggebruiker, dan zal deze persoon de geleden schade moeten vergoeden. Dat noemen ze de burgerlijke aansprakelijkheid. De voorwaarde hierbij is wel dat jij als slachtoffer het bewijs levert van het bestaan en de omvang van de schade. Alsook moet je de fout van de veroorzaker bewijzen en het verband tussen de begane fout en de schade. 

Zelfs de kleinste tekortkoming kan leiden tot aansprakelijkheid, maar het is niet altijd eenvoudig om bewijs te leveren dat de schade het gevolg is van een onvoorzichtigheid van een ander.

Om die reden ondertekenden de meeste verzekeraars de conventie 'Onschuldige slachtoffers'

Daarnaast kan het ook zijn dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van de verkeerswetgeving, al dan niet gepaard gaande met onopzettelijke doding of verwondingen. In dat geval kunnen verschillende straffen opgelegd worden, zoals geldboetes, een gevangenisstraf en/of rijverbod. Hiervoor moet je je burgerlijke partij stellen. Deze straffen staan wel los van de vergoeding van de schade die je hebt geleden. Het is echter zo dat wanneer een inbreuk op de verkeerswetgeving is bewezen, dat dat telt voor het bewijs van een fout. Je moet dan wel nog kunnen aantonen dat de geleden schade het gevolg is van precies die fout. 

Lees op deze pagina meer over het begroten van je schade(vergoeding) met bijvoorbeeld de Indicatieve Tabel als leidraad.

Hou er rekening mee dat een rechter geen schadevergoeding kan toekennen als je daar niet specifiek naar vraagt. Hij zal ook nooit een hoger schadebedrag toekennen dan hetgene je zelf eist.

Zwakke weggebruiker

Raakte je als zwakke weggebruiker lichamelijk gewond na een ongeval met een motorrijtuig? Dan zal je automatisch vergoed worden door de verzekeraar van de andere partij, zonder dat je een fout van de bestuurder moet bewijzen. Je kan van deze regeling gebruik maken als voetganger, fietser of passagier, of als er een trein of tram betrokken is. Je zal ook vergoed worden als je zelf onvoorzichtig was of een fout beging.

Zowel morele als financiële schade als gevolg van je lichamelijk letsel krijg je vergoed. Ook je medische kosten worden terugbetaald. Inzake stoffelijke of materiële schade, zullen enkel de kosten van je kleding of functionele prothesen (bril, hoorapparaat,...) die je droeg op het moment van het ongeval, vergoed worden. Schade aan je fiets of smartphone worden niet automatisch vergoed. Daarvoor zal je een vordering moeten instellen op basis van de regeling voor Burgerlijke Aansprakelijkheid. 

Leed de andere partij zelf ook schade omdat jij door een fout of onvoorzichtigheid het ongeval veroorzaakte? Dan moet je zelf de schade van de andere partij vergoeden. Je doet dan het best een beroep op je familiale verzekering als je die hebt.

Arbeids(weg)ongeval

Als je gewond raakte bij een verkeersongeval tijdens of op weg van en naar het werk, dan is er sprake van een arbeidsongeval. In dat geval zal de arbeidsongevallenverzekeraar je vergoeden zonder dat je een eventuele fout van de andere partij moet aantonen. 

Al je medische en aanverwante kosten krijg je terugbetaald volgens de vooropgestelde RIZIV-barema's. Als je door het ongeval arbeidsongeschikt bent verklaard, dan kan je ook forfaitaire uitkeringen krijgen voor eventueel loonverlies. Die arbeidsongeschiktheid kan tijdelijk zijn of definitief, alsook geheel of gedeeltelijk.

Tijdelijk arbeidsongeschikt

Wanneer je door een arbeidsongeval tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een dagelijkse vergoeding. Deze is gelijk aan 90% van het basisloon dat je gedurende één jaar voor het ongeval verdiende. Er zijn echter maxima aan deze bedragen.

Deze regeling geldt vanaf de eerste dag nadat je arbeidsongeschikt bent verklaard tot aan de consolidatie. Dat laatste betekent dat je letsels als definitief worden beschouwd, er is geen evolutie meer en een eventuele behandeling kan niet meer leiden tot belangrijke verbeteringen.

Blijvend arbeidsongeschikt

Wanneer je arbeidsongeschikt blijkt na je herselperiode (consolidatie), zal de arbeidsongevallenverzekeraar een regeling voor schadevergoeding voorstellen. In deze regeling worden je basisloon, de uitkering, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en de tussenkomsten voor prothesen of orthopedische toestellen vermeld.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid, zal je 100% van je basisloon vergoed krijgen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvang je een percentage van je loon dat gebaseerd is op het percentage arbeidsongeschiktheid. Men zal hierbij rekening houden met je leeftijd, je opleiding, je beroepservaring en je omscholingsmogelijkheden. 

 • Ga je akkoord met het voorstel? Dan zal Fedris de regeling nakijken en bevestigen. 
 • Ga je niet akkoord of bevestigt Fedris de regeling niet? Dan verhuist de zaak naar de arbeidsrechtbank waar een definitieve uitspraak valt. 

Na bevestiging of definitieve uitspraak volgt een herzieningstermijn van drie jaar. Indien in deze periode nog een verergering van de letsels wordt vastgesteld, kan je een bijkomende toeslag krijgen. Tijdens deze driejarige herzieningstermijn ontvang je een jaarlijkse vergoeding. Na afloop van die termijn ontvang je een lijfrente, een levenslange uitkering. Zowel de jaarlijkse vergoeding als de rente wordt geïndexeerd.

Ben je voor meer dan 19% blijvend arbeidsongeschikt?

Dan kan je aan de verzekeraar vragen om één derde van de rente in kapitaal uit te betalen. Je dient zo’n vraag wel te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld: je wil het geld gebruiken om je woning aan te passen. De vraag zal dan voorgelegd worden aan de arbeidsrechtbank. Raadpleeg steeds iemand met kennis van zaken vooraleer je een kapitalisatie aanvraagt. Je rechtsbijstandsverzekeraar of een gespecialiseerd advocaat kunnen je helpen.

De arbeidsongevallenverzekering dekt niet alle schade. Zo wordt onder meer de morele schade niet vergoed. Om toch tot een volledige vergoeding van alle schade te komen, moet je een vordering instellen tegen de aansprakelijke op basis van de gewone regeling voor burgerlijke aansprakelijkheid. Je moet dan zijn fout en het oorzakelijk verband met de door jou geleden schade aantonen.

Als je hulp van anderen nodig hebt bij gewone handelingen in het dagelijkse leven zoals wassen, eten en je verplaatsen, dan krijg je een aanvullende vergoeding voor de hulp van derden. Bij Fedris krijg je meer informatie.

Gemotoriseerd voortbewegingstoestel

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zijn motorvoertuigen op twee of meer wielen die niet sneller kunnen rijden dan 18 km per uur. Je bent verplicht om een autoverzekering te nemen voor dergelijk voortbewegingstoestel. Zo moet je altijd je 'groene kaart' bij hebben als je met een scooter of elektrische rolstoel op de openbare weg rijdt. Het bewijst dat je correct verzekerd bent.

Als je als bestuurder van een gemotoriseerd voortbewegingstoestel je niet naar behoren verzekert, kunnen de gevolgen op vlak van schadevergoeding groot zijn. Een voortbewegingstoestel is ook niet automatisch verzekerd binnen de familiale verzekering. De familiale verzekering zal schade veroorzaakt door motorrijtuigen meestal niet dekken wanneer het wettelijk verplicht is om een autoverzekering af te sluiten. 

In de nota ‘Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en verzekering’ lees je meer hierover. Op de website verzekeringen.be vind je alle informatie over gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde toestellen. 

Familiale verzekering

Een familiale verzekering dekt de schade die jij, een gezinslid, of je huisdier toebracht aan derden. Zowel de lichamelijke als materiële schade zal vergoed worden.

Een familiale verzekering is niet verplicht maar voornamelijk belangrijk zodat je kan genieten van rechtsbijstand.

We lijsten hieronder een aantal niet te onderkennen gevolgen op als je geen familiale verzekeringhebt:

 • De schaderegeling afhandelen verloopt veel minder vlot aangezien je als slachtoffer zelf de schade-eis zal moeten opstellen of zelf zal moeten onderhandelen met de tegenpartij.
 • Je kan gebruik maken van rechtsbijstand. Zonder rechtsbijstand is er geen tussenkomst van een advocaat en/of raadsgeneesheer. Hierdoor moet je hoge kosten zelf betalen en dat kan betekenen dat je de schade aan het voertuig van de tegenpartij zelf moet betalen wanneer je als zwakke weggebruiker zelf in fout wordt gesteld. Zonder rechtsbijstand adviseert niemand jou over je rechten en het verdere verloop van de procedure na een verkeersongeval.  
 • Tot slot verdedigt niemand je belangen tegenover de tegenpartij. De tegenpartij kan hierop inspelen en laat jou tekenen voor een lager bedrag om zo een lange juridische lijdensweg te voorkomen.

Heb je een hulpvraag?

Delen
Close

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.