Tools

Rondpunt helpt professionals tijdens hun ondersteuning van betrokkenen bij een verkeersongeval door informatie en praktische tips aan te bieden. Hieronder vind je een overzicht van alle informatieve en praktische tools.

Informatieve tools

Zorg

 • Modeldoorverwijsprotocol
  Betrokkenen bij een verkeersongeval botsen op een versnipperd aanbod van zorg- en hulpverlening. Om hier een oplossing voor te bieden en continuïteit in de zorg te garanderen ontwikkelden we in 2019 een modeldoorverwijsprotocol. Met dit protocol tillen we de samenwerking tussen verschillende instanties en hulpverleners naar een hoger niveau. Stel je zelf een doorverwijzingsprotocol op? Dan kan je onderling gemaakte afspraken opnemen in een overeenkomst. Zo is er een kader om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

  Het modeldoorverwijsprotocol bestaat uit drie documenten:
  • Een sjabloon om een doorverwijsprotocol tussen verschillende diensten op te stellen;
  • Een toelichtende bijlage over hoe je met het sjabloon aan de slag kan gaan;
  • Een ondersteunende bijlage om het protocol in de praktijk om te zetten.

   Sjabloon  Toelichtende bijlage  Ondersteunende bijlage

 

 • Colloquium Staten - Generaal Verkeersslachtoffers 2016
  In 2016 hield Rondpunt een colloquium om de stand van zaken rond de opvang van verkeersslachtoffers te evalueren. Tijdens dit colloquium werden workshops georganiseerd rond medische en psychosociale hulpverlening, mobiliteit, onderzoek en statistiek, justitie, verzekeringen, politie, veroorzakers en re-integratie. In het verslag kan je de reflecties van de deelnemers en de nodige acties voor de toekomst lezen.

  Verslag Colloquium Staten-Generaal 2016

 

 • Survey: transposition and implementation EU Directive 2012/29/EU
  Alle Europese landen, ook België, zijn verplicht om de rechten van slachtoffers te garanderen. We onderzochten samen met enkele Europese partners en OVK hoe verkeersslachtoffers en hun families de naleving van de rechten ervaren. Uit de resultaten blijkt dat er in België nog ruimte voor verbetering is. Lees meer in het onderstaande onderzoeksrapport.

  FEVR report EU Directive

 

 • Summary of existing knowledge
  Van maart 2017 tot februari 2019 werkten we in het Europees project 'Victims of road traffic offences' samen met KU Leuven en Moderator. Bij de start van het project verzamelden we de bestaande kennis over de drie hoofdthema's binnen het project: informatie en ondersteuning, interdisciplinaire samenwerking en herstelrecht na een verkeersongeval. Een samenvatting van dit onderzoek vind je in onderstaand document.

  Summary of existing knowledge

 

 • Report on Restorative Practices in Road Traffic Offences in Europe
  In dit rapport worden de noden van verkeersslachtoffers en veroorzakers ten opzichte van herstelbemiddeling verder uitgediept. Daarnaast lees je er ook enkele good practices van herstelrechtpraktijken in andere EU-lidstaten.

  Report on Restorative Practices in Road Traffic Offences in Europe

Re-integratie

 • Evaluatie project 'Verloond Talent'
  In 2017 gingen we in het project 'Verloond Talent' op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van tewerkstelling voor werkzoekers met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De focus lag hierbij op betaald en inclusief werk. Lees meer over het project en de resultaten in de impactevaluatie van 'Verloond Talent'.

  Impactevaluatie 'Verloond Talent'

 

 • De gebruiker bepaalt?
  In dit onderzoek wordt nagegaan of de beleidsparticipatie via het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid in de tewerkstellingssector effect heeft en het advies dus een doorwerking heeft in de praktijk. De bevindingen kan je lezen in onderstaand document.

  De gebruiker bepaalt?

 

 • Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid
  Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid, kortweg GOHA, heeft als doel om via beleidsparticipatie de deelname van mensen met een arbeidshandicap aan de arbeidsmarkt te verhogen. In hun memorandum formuleert het GOHA aandachtspunten voor het beleid op vlak van tewerkstelling.

  Memorandum GOHA

Kinderen en jongeren

 • Rouwen op verschillende leeftijden
  Kinderen en jongeren gaan anders om met de dood dan volwassenen. In onderstaand document kan je lezen hoe een kind of jongere omgaat met het overlijden van een dierbare.

  Rouwen op verschillende leeftijden

 

 • Verwerkingsproces bij kinderen en jongeren
  Kinderen en jongeren reageren anders op een schokkende gebeurtenis dan volwassenen. Leer meer over de reacties van kinderen en jongeren in het onderstaande document.

  Het verwerkingsproces bij kinderen en jongeren

Veroorzaker

 • Een veroorzaker ondersteunen als professional
  Informatieve brochure voor hulpverleners die in contact komen met veroorzakers van verkeersongevallen.

  Elk jaar vallen duizenden verkeersslachtoffers. Elk jaar veroorzaken dus evenveel mensen, zonder of met fout, een verkeersongeval. De schaamte en het schuldgevoel zijn vaak groot, drijven veroorzakers in sociaal isolement en weerhouden hen ervan om hulp te vragen of te aanvaarden. Als hulpverlener is het belangrijk om je neutraal en onbevooroordeeld op te stellen en geen beschuldigingen te uiten.

  In onderstaande brochure vind je algemene tips, mogelijke vormen van ondersteuning, informatie over de meerwaarde van herstelbemiddeling en advies over contact met (sociale) media.

Brochure 'Een veroorzaker ondersteunen als professional'

Praktische tools

Zorg

 • Set contactkaarten
  Met deze set van 19 contactkaarten geven we kort weer welke diensten er betrokken kunnen zijn in een traject van een betrokkene bij een verkeersongeval. Naast beknopte informatie over de dienstverlening kan je op een contactkaartje ook de contactgegevens van elke dienst vinden. 

  Set contactkaarten

 

 • Trajectboekje
  Verkeersslachtoffers met een niet-aangeboren hersenletsel komen vaak in aanraking met verschillende diensten. Om het overzicht te bewaren werd het Trajectboekje ontwikkeld. Alle betrokken organisaties helpen de betrokken persoon bij het invullen van het boekje en brengen zo mee het traject in kaart.

  Trajectboekje

 

 • Draaiboek Ontmoetingsdag CAW, Diensten Maatschappelijk Werk en lotgenotenwerkingen
  Dit draaiboek helpt je om een ontmoetingsdag te organiseren tussen CAW, Diensten Maatschappelijk Werk van de mutulatiteiten, lotgenotenwerkingen en eventuele andere organisaties. Het helpt je zowel inhoudelijk als praktisch op weg.

  Draaiboek Ontmoetingsdag

  Bijlagen draaiboek ontmoetingsdag

 

 • Syllabus training 'Special needs'
  In het kader van het Europees project 'Victims of road traffic offences' gaven Rondpunt en KU Leuven vormingen in verschillende landen over de speciale noden van verkeersslachtoffers en nabestaanden. Ter ondersteuning werd een syllabus ontwikkeld. Naast een overzicht omtrent de speciale noden, kan je ook informatie vinden over het belang van informatieverstrekking en interdisciplinaire samenwerking in het traject van verkeersslachtoffers en nabestaanden.

  Syllabus training 'Special needs'

 

 • Blueprint Practical Guide
  'Als het verkeer je raakt', de praktische gids van Rondpunt, wordt beschouwd als een good practice door alle betrokkene na een verkeersongeval. Verschillende organisaties tonen interesse om dergelijke gids in andere landen of omtrent andere thema's te ontwikkelen. Daarom stelden we een blueprint op met een beschrijving van het ontwikkelingsproces van onze praktische gids.

  Blueprint Practical Guide

 

 • Blueprint on interdisciplinary cooperation
  Met deze blueprint begeleiden we professionals uit verschillende disciplines in het ontwikkelen van interdisciplinaire samenwerking. We geven informatie over het belang van deze vorm van samenwerking en stelden er een stappenplan voor op.

  Blueprint on interdisciplinary cooperation

 

 • Manual on Restorative Justice
  Dit handboek bevat informatie over herstelrechtpraktijken na verkeersongevallen en richt zich tot professionals die niet vertrouwd zijn met deze praktijken. Naast informatie bieden we ook getuigenissen en enkele tips en tricks aan over het bespreekbaar maken van herstelrechtpraktijken bij betrokkenen bij een verkeersongeval.

  Manual on Restorative Justice in road traffic offences

Re-integratie

 • Werkschrift 3 - Arbeidsrehabilitatie
  Dit werkschrift geeft een samenvatting over de ontwikkelingen inzake recht op werk voor mensen met een medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek.

  Werkschrift 3 - Arbeidsrehabilitatie

 

 • Werkschrift 6 - Net-werkt
  Verkeersslachtoffers ervaren vaak drempels bij de zoektocht naar werk. Om het belang van het netwerk in de verf te zetten bij een succesvolle tewerkstelling ontwikkelde Rondpunt samen met partners het GTB-werkschrift 'Net-werkt'. Het werkschrift helpt begeleiders of bemiddelaars bij het creëren van een 'netwerkreflex' en bevat verhalen, methodes en voorbeelden om het netwerk van je cliënt te betrekken in je begeleiding.

  Werkschrift 6 - Net-werkt

Kinderen en jongeren

 • ZEBRA-kit
  De ZEBRA-kit ondersteunt leerkrachten van het kleuter- en lager onderwijs bij de eerste opvang van een kind dat betrokken was bij een verkeersongeval. De kit zet de leerkracht op weg om op een gepaste manier over het verkeersongeval te spreken, met aandacht voor de emotionele impact op het betrokken kind en op de klasgenoten. Leerkrachten kunnen de ZEBRA-kit gebruiken wanneer een kind uit de klas recent met een verkeersongeval geconfronteerd werd, maar ook wanneer een leerling moeite heeft met het verwerken van een verkeersongeval dat een tijd geleden gebeurde.

  Ben je geïnteresseerd in de ZEBRA-kit en wil je graag een kit ontlenen? Dat kan gratis voor een periode van vier weken. Voor meer informatie kan je contact opnemen met info@rondpunt.be

 

 • Booster
  Met de lesmap 'Booster' laat je jongeren uit de 1e en 2e graad van het secundair onderwijs stilstaan bij hun gedrag in verkeer en de gevolgen van een verkeersongeval. In de map vind je een DVD met de film Booster en vier uitdagende lessen met theorie en werkbladen.

  Interesse? Neem dan contact op met info@rondpunt.be.

 

 • Back-pakketten
  Als leerkracht van het secundair onderwijs kan je gratis onze Back-pakketten downloaden.

  De Back-pakketten, waarbij de naam verwijst naar de rugzak die de leerling na een schokkende gebeurtenis meedraagt, bieden op een laagdrempelige manier ondersteuning. Het is geen gedetailleerd protocol, maar een houvast met enkele richtlijnen.

  Om scholen te ondersteunen, werkte Rondpunt vzw drie praktische Back-pakketten uit:

  • Wanneer een leerling getuige is van een verkeersongeval;
  • Wanneer een leerling ernstig gewond raakt in een verkeersongeval;
  • Wanneer een leerling overlijdt in een verkeersongeval.

 

Delen
Close

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.