Verzekering:
Contact met de verzekeraar

Contact met de verzekeraar

Conventies

Onder impuls van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, sloten de verzekeringsondernemingen een aantal overeenkomsten of conventies. Hiermee willen ze bepaalde situaties waarin zich problemen voordeden sneller of eenvoudiger kunnen regelen op basis van onderlinge afspraken, buiten de wet.

Directe regeling

De conventie expertise en RDR (Règlement Directe Regeling) voorziet een directe regeling waarbij je als niet-aanpsrakelijke bestuurder door je eigen BA-verzekeraar vergoed wordt voor de materiële schade.

Er werden ook afspraken gemaakt over de schadebepaling. Je vindt ze terug in de nota ‘Dading inzake schadevergoeding van verkeersongevallen’ onderaan de pagina.

Kettingbotsing

Bij een kettingbotsing is het moeilijk om te bepalen wie aansprakelijk is en in welke mate. Als je zelf schade leed in een kettingbotsing, zal je geconfronteerd worden met lange procedures waarbij het kan dat er uiteindelijk geen aansprakelijke aangeduid wordt. 

Verzekeraars die de ‘Verbintenisverklaring kettingbotsingen’ onderschreven, verklaren zich akkoord om een schadevergoeding uit te keren door de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid aan zijn eigen verzekerde die als bestuurder betrokken is in een kettingbotsing. 

Hiermee verbinden ze zich enkel tegenover hun eigen verzekerden, het is in feite dus geen overeenkomst. De regeling geldt als een comité van verzekeraars een zwaar ongeval als een kettingbotsing kwalificeert.

Onschuldige slachtoffers

Als de aansprakelijke van het ongeval niet meteen gekend is omdat er discussies bestaan bij meerdere partijen, dan kan je als slachtoffer waarvan de onschuld in elk geval vaststaat, een beroep doen op de overeenkomst 'Onschuldige slachtoffers'.

Schade aan een gebouw

De overeenkomst 'Aanrijding door Voertuigen' zorgt ervoor dat als een voertuig schade toebrengt aan je gebouw, je brandverzekeraar de schade aan je kan vergoeden. Voorwaarde is wel dat de dekking 'Aanrijding door Voertuigen' in de brandpolis opgenomen is. Het gaat hierbij dus om een directe regeling waarbij de brandverzekeraar rechtstreeks zijn eigen verzekerde vergoedt. De betaling gebeurt door de verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid van het voertuig dat schade aanbracht. 

BA-Auto/BA-Uitbating

Als je schade leed maar er is discussie tussen de verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto en de verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating over wie van de twee tot vergoeding moet overgaan, dan kan de conventie BA-Auto/BA-uitbating een oplossing bieden.

Gedragsregels

Naast een aantal overeenkomsten hebben de verzekeringsondernemingen ook enkele gedragsregels aangenomen. Hoewel het geen wettelijke verplichtingen zijn, gaat er toch een moreel gezag van uit. Voor verkeersongevallen zijn volgende gedragsregels van toepassing: 

Algemeen

  • Gedragsregels van de verzekeringsonderneming 
  • Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen 
  • Aanbevelingen schaderegeling 

Specifiek

  • Gedragsregels schaderegeling verongelukte kinderen 
  • Uitbreiding van de gedragsregels schaderegeling: omgang met slachtoffers van zware ongevallen (BA)

Elke verzekeringsmaatschappij heeft een interne klachtendienst waar je terecht kan met een geschil. Als je liever een klacht indient bij een dienst, onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen.

Downloads

Delen

      Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.