Juridisch:
Inzage in strafdossier

Inzage in strafdossier

Een van je basisrechten is het recht op het verkrijgen van informatie. Dat is echter niet hetzelfde als het recht op dossierinzage. Of je inzage krijgt, hangt af van de fase van het onderzoek.

Inzage tijdens opsporingsonderzoek

Na een verkeersongeval zal een procureur of zijn substituut meestal een opsporingsonderzoek uitvoeren. Het strafdossier ligt op dat moment bij het betrokken parket. Deze onderzoeksfase is geheim

In zeldzame gevallen is de procureur bereid om mondeling toelichting te geven aan jou of je familie. Je zal dan wel een schriftelijke aanvraag moeten indienen.

Inzage tijdens gerechtelijk onderzoek

In een minderheid van de gevallen volgt na een verkeersongeval een gerechtelijk onderzoek. Dat is een zwaardere procedure, geleid door een onderzoeksrechter. Die kan pas een onderzoek starten wanneer de procureur of jij als slachtoffer dat vraagt.

Wil je dat er een gerechtelijk onderzoek komt? Dan moet je je burgerlijke partij stellen. Eens je de hoedanigheid van burgerlijke partij hebt, voorziet de wet dat je inzage mag vragen in het strafdossier. Toch is de onderzoeksrechter niet verplicht dit toe te staan. In een aantal gevallen kan hij dit weigeren of beperken tot een deel van het dossier.

Pas wanneer het onderzoek afgerond is, heb je als burgerlijke partij automatisch recht op inzage. Als het dossier geseponeerd werd, is inzage enkel mogelijk als het parket schriftelijke toestemming geeft.

Praktisch

Tijdens de inzage kan je je laten bijstaan door een justitie-assistent van de dienst Slachtofferonthaal.

De inzage van het dossier gebeurt op de griffie van de rechtbank waar de zaak behandeld zal worden of bij het parket dat het dossier onderzocht en geseponeerd heeft.

Als je ook een kopie wil krijgen van het dossier, dan kan dat. Deze kopie is echter niet gratis. De kostprijs is 0,25 euro per blad, met een minimum van 1,50 euro en een maximum van 1.250 euro.

Hulpverlening

Slachtofferonthaal

De justitieassistenten van Slachtofferonthaal maken deel uit van het personeel van de Justitiehuizen. De justitieassistenten werken samen met de procureur des Konings, zodat slachtoffers en hun familie correct worden behandeld op de rechtbank en op het parket. 

Slachtofferonthaal zorgt voor:

  • Informatie aan slachtoffers en nabestaanden over het verloop van een dossier en de procedure (als de magistraat akkoord gaat);
  • Bijstand en ondersteuning tijdens zittingen (je kan je vragen voor de magistraat doorgeven aan de justitieassistent);
  • Bijstand bij inzage in het dossier;
  • Teruggave van overtuigingsstukken op vraag van de magistraat.

In principe neemt de justitieassistent contact met jou op, op vraag van de procureur. Zelf een afspraak maken met Slachtofferonthaal kan aan het onthaal van de rechtbank of door te bellen naar het algemene telefoonnummer van het gerechtsgebouw waar je zaak behandeld wordt. De tussenkomst van de dienst Slachtofferonthaal is gratis.

Overzicht juridische stappen

Download hieronder een helder overzicht van de juridische stappen. Heb je hier nog vragen bij? Contacteer ons via hulpvraag@rondpunt.be!

Delen

      Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Lees onze privacy en gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.