Juridisch:
Verjaringstermijnen

Verjaringstermijnen

Verjaring betekent dat een schuld niet meer betaald moet worden na een bepaalde termijn. Op deze pagina lees je meer informatie over de verjaringstermijnen inzake schadevergoeding in verkeerszaken. Deze vind je ook terug in de Wegverkeerswet, de Wegcode en de bijzondere wetgeving inzake verkeer.

Gewone verkeersinbreuken verjaren na een jaar. Bij andere inbreuken (zoals rijden zonder geldig rijbewijs, vluchtmisdrijf en rijden onder invloed) is de verjaringstermijn op drie jaar ingesteld. 

Als je gewond raakte in een verkeersongeval, zal er sprake zijn van het onopzettelijk toebrengen van een lichamelijk letsel. Bij onopzettelijke slagen en verwondingen begint de verjaring pas te lopen zodra de schade aan het licht komt. Het wanbedrijf is wel voltrokken van zodra het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid en het lichamelijk letsel dat erdoor veroorzaakt is, aanwezig zijn.

  • Een strafvordering verjaart vijf jaar na de feiten.
  • Een burgerlijke vordering verjaart volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek. Ze verjaart gewoonlijk na verloop van vijf jaar, maar kan wel worden gestuit of geschorst. Je leest er meer over hieronder.

Stuiting

Als een verjaring wordt gestuit, dan begint een nieuwe termijn van vijf jaar te lopen. De wettelijk voorziene termijn voor verjaring begint dus helemaal van nul af aan te lopen. Stuiting kan alleen gebeuren binnen de eerste termijn van vijf jaar.

Schorsing

Als een verjaring geschorst wordt, dan wordt de verjaring onderbroken, en zal die pas na verloop van tijd verder lopen voor de resterende termijn. Meer hierover lees je in de download 'De verjaringstermijnen in verkeerszaken' hieronder.

Downloads

Heb je een hulpvraag?

Delen

      Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Lees onze privacy en gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.