Financieel:
Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Een verkeersongeval heeft vaak invloed op de financiële situatie van jou als slachtoffer en je omgeving. Er is niet alleen sprake van inkomensverlies, maar er zijn vaak ook allerhande kosten. België heeft een groot sociaal vangnet. Normaal gezien kan je een beroep doen op heel wat mogelijkheden, maar de regels en procedures zijn ingewikkeld. Op deze pagina lees je meer over maatregelen om tegemoet te komen aan je kosten en inkomensverlies.

Gewaarborgd loon via werkgever

Werkte je voor je ongeval? Dan heb je recht op een het behoud van loon voor een bepaalde periode. Dat vervangingsinkomen is afhankelijk van het loon dat je voor het ongeval verdiende, de ernst van je letsel en je statuut.

Het is belangrijk dat je je werkgever binnen twee werkdagen, en met een geneeskundig getuigschrift, op de hoogte brengt van je arbeidsongeschiktheid. Hierdoor kan je werkgever je arbeidsongeschiktheid laten controleren en kan hij de werkregeling aanpassen gedurende je afwezigheid. 

Hieronder lees je meer over de regelgeving voor bedienden en arbeiders. Bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan je de nodige ondersteuning krijgen bij de administratieve aanvragen.

Bedienden

Als bediende is je loon gewaarborgd gedurende de eerste dertig dagen van je arbeidsongeschiktheid. Het is je werkgever die je loon doorbetaalt. Daarna wordt een vervangingsinkomen via je ziekenfonds voorzien. Heb je een contract van bepaalde duur van minder dan drie maanden? Dan is je recht op gewaarborgd loon onderworpen aan dezelfde voorwaarden als die voor arbeiders.

Meer informatie over dit gewaarborgd loon vind je bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeiders

Als arbeider is je loon gewaarborgd gedurende de eerste zeven dagen.

 • De daaropvolgende zeven dagen krijg je 85.55% van je normale loon. 
 • Van de vijftiende tot de dertigste dag arbeidsongeschiktheid heb je recht op een bepaald percentage van je loon. Dat percentage wordt door de werkgever bepaald.

Meer informatie over dit gewaarborgd loon vind je bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ben je na de periode van gewaarborgd loon nog niet in staat om te werken? Dan kan je aanspraak maken op een vervangingsinkomen via je ziekenfonds.

Vervangingsinkomen ziekenfonds

Je bent arbeidsongeschikt als je vermogen om inkomen te verwerven met minstens 66% is afgenomen. Een aanvraag voor arbeidsongeschiktheid dien je in bij je ziekenfonds. Op de website van je ziekenfonds zal je het document 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' terugvinden, dat je vervolgens laat invullen door je behandelend arts.

Het getuigschrift moet de medische motivatie bevatten, alsook de datum waarop de arbeidsongeschiktheid ingaat en vermoedelijk eindigt. In het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid moet na de vooropgestelde einddatum een verlenging ingediend worden. Als je dat niet doet, dan vervalt de erkenning van arbeidsongeschiktheid.

Het getuigschrift moet je binnen een bepaalde termijn aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds bezorgen. Dat kan via de post of door personlijke overhandiging. 

 • Bedienden en zelfstandigen: binnen 28 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid
 • Arbeiders: binnen 14 dagen
 • Werklozen of mensen die niet meer zouden werken: bij het ingaan van hun arbeidsongeschiktheid

Heb je het werk hervat? Maar word je arbeidsongeschikt door dezelfde aandoening? Dan geldt de 48-uurregeling.

Nadien ontvang je een inlichtingenblad voor de berekening van de uitkeringen. Zowel jij als je werkgever zal dit moeten invullen. Je dient het zo snel mogelijk terug te bezorgen aan je ziekenfonds. In eerste instatnie zal de adviserend geneesheer je arbeidsongeschiktheid erkennen op basis van het getuigschrift van je behandelend arts . Na verloop van tijd zal je echter voor een controleonderzoek opgeroepen worden. 

Om erkend te zijn en blijven als arbeidsongeschikt, dan moet je alle activiteiten stopzetten. Ook onbetaalde zoals vrijwilligerswerk. 

Bespreek met je adviserend geneesheer welke stappen je kan zetten naar werk.

Vergoedingen arbeidsongeschiktheid

 • Loontrekkenden: de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid bedraagt zestig procent van het gederfde loon tijdens het eerste jaar.
 • Zelfstandigen: je ontvangt tijdens je eerste maand arbeidsongeschiktheid geen uitkering. Vanaf de tweede maand krijg je een vast bedrag per dag dat verschilt naargelang je alleenstaand of samenwonend bent. 

Als je gedurende meer dan drie maanden een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangt en je een beroep moet doen op de hulp van anderen om je bijvoorbeeld te verplaatsen of te wassen, dan kan je een bijkomende forfaitaire daguitkering aanvragen bij de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Invaliditeit

Na een jaar krijg je van je ziekenfonds automatisch het statuut van invaliditeit. Het bedrag van je uitkering zal wijzigen op dat moment.

Als werknemer krijg je:

 • 65% van je gederfde loon wanneer je personen ten laste hebt;

 • 53% van je gederfde loon voor alleenstaanden;

 • 40% voor een samenwonende werknemer.

Deze uitkeringen zijn begrensd met minimum- en maximumbedragen.

Als zelfstandige krijg je net zoals het eerste jaar een forfaitair dagbedrag naargelang je alleenstaand of samenwonend bent.

Op deze uitkeringen moet je nog inkomensbelasting betalen. Het eerste jaar is dat 11.11% bedrijfsvoorheffing. Vanaf het tweede jaar wordt de belasting pas later verekend door de fiscus. We adviseren, afhankelijk van je gezinssituatie, meestal om spontaan voorafbetalingen te doen bij de fiscus. 

Tegemoetkomingen en sociale voordelen

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen voordelen en tegemoetkomingen van de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid en tegemoetkomingen en sociale voordelen van de Vlaamse overheid (deelstaten).

Voordelen en tegemoetkomingen van de Directie-generaal Personen met een handicap

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je handicap eerst door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid erkend worden. Een aanvraag dien je in via de DG Personen met een handicap. Onderstaande tegemoetkomingen kan je ontvangen:

 • Inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming (voor min-65-jarigen);
 • Parkeerkaart voor personen met een handicap;
 • Belastingvoordelen voor de personenbelasting.

Tegemoetkomingen en sociale voordelen van de Vlaamse Overheid (deelstaten)

Onderstaande tegemoetkomingen kan je ontvangen via de Vlaamse Overheid:

 • Vlaamse Sociale Bescherming met:
  • Tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering
  • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (voor plus-65-jarigen)
  • Basisondersteuningsbudget
 • Kinderbijslagtoeslag voor kinderen met een handicap of aandoening;
 • Kinderbijslagtoeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten;
 • Vrijstelling inverkeerstelling en verkeersbelasting.

Heb je een hulpvraag?

Delen
Close

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.