Financieel:
Persoonsvolgende financiering

Persoonsvolgende financiering

Sinds 1 januari 2017 is het niet langer de zorgaanbieder die gefinancierd wordt, maar krijg jij als persoon met een handicap zelf een budget om je ondersteuning te betalen.

Momenteel bestaat er nog een onderscheid tussen minder- en meerderjarigen. Voorlopig kunnen minderjarigen nog geen persoonsvolgende financiering (PVF) aanvragen, wel een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB). Het onderscheid tussen minder- en meerderjarigen zal weggewerkt worden.

Meerderjarigen

Het PVF-systeem voor meerderjarigen bestaat uit twee trappen:

 1. Het basisondersteuningsbudget (BOB): voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het BOB is een vast bedrag van 300 euro per maand of 3.600 euro per jaar dat door de zorgkas van je ziekenfonds of door de Vlaamse Zorgkas uitbetaald wordt op het einde van de maand. Klik hieronder door voor meer informatie.
 2. Het persoonsvolgend budget (PVB) voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Een PVB is een gepersonaliseerd jaarlijks bedrag waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligers, persoonlijke assistenten, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Bijstandsorganisaties kunnen je bijstaan in het beheer van je budget.Klik hieronder door voor meer informatie.

Je kan je Basisondersteuningsbudget niet combineren met een Persoonvolgend Budget of omgekeerd.

Het Basisondersteuningsbudget (BOB)

Het BOB is er voor personen:

 • Met een erkende handicap;
 • Met een beperkte ondersteuningsnood;
 • Die geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning;
 • Die een beroep kunnen doen op de ondersteuning van een zorgkas.

Het BOB kan je vrij besteden en bijvoorbeeld gebruiken om dienstencheques te kopen. Het BOB kan je ook inzetten om de bijdrage voor reguliere thuishulp of voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH te betalen, bovenop het gebruik van de punten. Je hoeft hiervoor geen bewijzen of bonnetjes in te dienen.

Het BOB is combineerbaar met:

 • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp;
 • Tegemoetkomingen van het VAPH voor hulpmiddelen en woningaanpassingen (individuele materiële bijstand, IMB);
 • Tegemoetkomingen van de Federale Overheid (integratietegemoetkoming, IT en inkomensvervangende tegemoetkoming, IVT);
 • Tegemoetkomingen van de ziekenfondsen en het RIZIV.

Het BOB is nieuw en de doelgroep BOB-gerechtigden wordt uitgebreid naarmate er meer budget vrijkomt. Het BOB wordt door je zorgkas automatisch toegekend, zelfs als je nog geen 26 jaar bent en nog niet aangesloten bent. Je hoeft dus geen aanvraag in te dienen.  

Het persoonsvolgend budget (PVB)

Het PVB is er voor personen:  

 • Met een erkende handicap;
 • Die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben;
 • Jonger zijn dan 65 jaar;
 • Die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Met een PVB kan je:

 • Dagondersteuning, woonondersteuning of individuele ondersteuning inkopen bij een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is;
 • Zelf iemand in dienst nemen die je ondersteuning biedt;
 • Poetshulp of gezinszorg inschakelen, een vrijwilliger vergoeden, ….

Het persoonsvolgend budget bestaat uit twaalf budgetcategorieën die uitgedrukt worden in euro (variërend van 10.000 tot 85.000 euro) of personeelspunten.  

Het persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met: 

 • Tegemoetkomingen van het VAPH voor hulpmiddelen en woningaanpassingen (individuele materiële bijstand, IMB);
 • Tegemoetkomingen van de Federale Overheid (integratietegemoetkoming, IT en inkomensvervangende tegemoetkoming, IVT);
 • Tegemoetkomingen van de ziekenfondsen en het RIZIV.

Je kan een Persoonsvolgend Budget niet combineren met Rechtstreeks Toegankelijke hulp of een Basisondersteuningsbudget.

Surf naar de website van het VAPH voor meer informatie over het aanvraagproces voor een PVB. Daar vind je de standaardprocedure. Heb je echter een niet-aangeboren hersenletsel? Dan kan je de NAH-procedure van het VAPH volgen. Je leest er meer over hieronder.

Let op: een aanvraag voor een PVB zal niet direct leiden tot een effectief budget. Als het VAPH je erkent als persoon met een handicap en je een persoonsvolgend budget toewijst, betekent dit nog niet dat je onmiddellijk je persoonsvolgend budget ontvangt. Elke vraag tot zorg en ondersteuning wordt beoordeeld op basis van enkele criteria. Deze criteria zorgen ervoor dat je ingedeeld kan worden in een bepaalde prioriteitengroep. De prioriteitengroep waarin je vraag zich bevindt, is bepalend voor de terbeschikkingstelling van je persoonsvolgend budget. Wie wacht op een PVB kan in aanmerking komen voor een BOB.

Deze brochure van het VAPH maakt je wegwijs in het persoonvolgend budget.

NAH-procedure voor meerderjarigen

Indien je na een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie niet naar huis kan terugkeren na je revalidatieperiode, heb je onmiddellijk nood aan gepaste medische zorg en ondersteuning. Om aan deze nood tegemoet te komen werd een nieuwe aanvraagprocedure (NAH-procedure) bij het VAPH ingericht. 

Je kan van deze nieuwe aanvraagprocedure gebruik maken indien je:

 • Omwille van je niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie (ter hoogte van de nekwervel C4 of hoger) een plotse en onomkeerbare breuk in je levenslijn ondervindt en daarvoor verblijft in een residentiële setting voor revalidatie.
 • Door deze aandoening een zware zorg- en ondersteuningsnood (ernstige medische problemen in combinatie met cognitieve of gedragsproblemen) hebt waardoor gespecialiseerde zorg door een professionele zorgverlener noodzakelijk is.

Als je in een residentiële setting voor revalidatie verblijft en gebruik wil maken van de nieuwe procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie, dan bespreek je dat het best met je behandelend revalidatiearts. Deze persoon kan je verder begeleiden in je aanvraag bij het VAPH. 

Bekijk hier het stappenplan dat je moet doorlopen om de NAH-procedure via het VAPH te volgen.

Minderjarigen

Als minderjarige kan je nu nog geen persoonsvolgende financiering aanvragen, maar in de toekomst wel. In tussentijd biedt het VAPH onderstaande soorten intensieve, niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp:

 1. Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
 2. Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
 3. Opvang en begeleiding in een Multifunctioneel Centrum (MFC)

Bovenstaande hulp kan je aanvragen via de Intersectorale Toegangspoort (ITP) van de Vlaamse overheid. Deze administratieve dienst bestaat uit twee teams:

 • Het team indicatiestelling: onderzoekt of je erkend wordt als persoon met een handicap. Daarna onderzokeen ze welke gespecialiseerde hulp en begeleiding je nodig hebt.
 • Het team jeugdhulpregie: helpt je om geschikte opvang of begeleiding te vinden.

Om de aanvraagprocedure bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) op te starten, neem je contact op met een dienst die je 'contactpersoon-aanmelder' kan zijn. Voor personen met een handicap zijn dat multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Agentschap Jongerenwelzijn

Samen met je contactpersoon-aanmelder, vul je het 'aanmeldingsdocument' in. Je contactpersoon-aanmelder bezorgt dat document, samen met andere nodige documenten, aan de ITP. Je ontvangt van de ITP een indicatiestellingsverslag en een jeugdhulpverleningsvoorstel. Van zodra je hulpverlening gestart is, ontvang je een jeugdhulpverleningsbeslissing. Daarin staat wie hulpverlening zal bieden en voor hoe lang. Die jeugdhulpverleningsbeslissing wordt aan het VAPH bezorgd.

 Je contactpersoon-aanmelder volgt samen met jou het hele verloop van de procedure op.

Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Met je Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) kan je assistentie thuis of op school organiseren en financieren door assistenten aan te werven. Je kan je PAB inzetten om hulp te krijgen om je aan te kleden, te eten, op te ruimen, boodschappen te doen of je te verplaatsen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

Omdat je persoonlijke assistenten in dienst zijn bij jou, krijgen jullie een relatie van werkgever tot werknemer.

Jij - als werkgever van je assistent - zal dus verschillende formaliteiten moeten vervullen. Je kan je PAB-budget volledig zelfstandig beheren of je kan hulp inroepen van een sociaal secretariaat, een bijstandsorganisatie of een zorgconsulent.

Alle formulieren met betrekking tot het PAB, vind je terug op de website van het VAPH.

Opvang in een Multifunctioneel Centrum (MFC)

Ben je jonger dan 21 jaar en heb je nood aan specifieke ondersteuning in functie van de overgang naar volwassenenondersteuning? Dan kan je terecht in een Multifunctioneel Centrum. Een MFC biedt drie ondersteuningsfuncties:

 • Verblijf;
 • Dagopvang:
  • Schoolaanvullende dagopvang; 
  • Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding);
 • Begeleiding: Algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie. Deze begeleiding kan ambulant of mobiel zijn.

Vraag of ervaringen met ons delen?

Delen
Close

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.