Financieel:
Cumulverbod

Cumulverbod

Cumulverbod betekent dat je slechts eenmalig een vergoeding mag ontvangen voor je geleden schade. Je kan dus geen vergoedingen cumuleren.

Tegemoetkomingen VAPH

Als je handicap het gevolg is van een ongeval, dan ben je verplicht om in eerste instantie een schadevergoeding aan te vragen bij een verzekeringsmaatschappij, het Fonds voor Arbeidsongevallen of een ander gespecialiseerd fonds. Deze vergoedingsdebiteur zal je vraag onderzoeken. In sommige gevallen kan dat onderzoek veel tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld door rechtsprocedures. 

Hierom is het belangrijk om ook zo snel mogelijk het VAPH op de hoogte te brengen van je situatie. Zij kunnen namelijk voor tegemoetkomingen zorgen:

 • In afwachting van het betalen van de schadevergoeding door de vergoedingsdebiteur; 
 • Als je met de schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur niet de nodige ondersteuning kan betalen;
 • Als je schadevergoeding uitgeput is;
 • Wanneer de schadevergoeding lager is dan de tegemoetkoming die het VAPH kan geven voor dezelfde ondersteuning. In juridische termen heet dat de verschilregel.
  • Is je schadevergoeding gelijk aan of hoger dan het bedrag dat het VAPH voorziet voor de ondersteuning die je nodig hebt, ontvang je geen tegemoetkoming van het VAPH.
  • Is je schadevergoeding uitgeput of bedraagt deze minder dan het bedrag dat het VAPH voorziet voor de ondersteuning die je nodig hebt, ontvang je een tegemoetkoming van het VAPH op voorwaarde dat je bewijst dat je de schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur volledig hebt gebruikt voor de ondersteuning waarvoor je die schadevergoeding ontving.
Ontving je nog geen schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur?

Dan betaalt het VAPH je kosten. Het VAPH zal deze kosten dan rechtstreeks terugvorderen van de vergoedingsdebiteur. In juridische termen noemt men dat wettelijke subrogatie.

Ontving je wel al een schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur?

Dan mag het VAPH je geen tegemoetkoming meer geven voor de kosten die reeds werden betaald door de vergoedingsdebiteur. Je kan slechts eenmalig vergoed worden voor de schade die je ondervindt. In juridische termen noemt men dat cumulverbod.

Op verschillende momenten in de afhandeling van je schadedossier moet je het VAPH op de hoogte houden. Je leest er hieronder meer over. 

Tijdens de afhandeling van je schadedossier

Meld je elke verandering in je schadedossier, zoals:

 • Een aanstelling van een medisch deskundige;
 • Een voorlopig of definitief medisch verslag;
 • Een voorschot specifiek voor hulpmiddelen;
 • Aanpassingen of voor hulp van derden;
 • Een tussentijds vonnis;

Bezorg het VAPH ook het ontwerp van de ‘minnelijke regelingsovereenkomst’, meestal dading genoemd, voordat die overeenkomst door de partijen ondertekend is. Het VAPH kan je dan helpen om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te bekomen van de vergoedingsdebiteur.

Na een definitieve schaderegeling

Als je schadedossier definitief geregeld is, bezorg je het VAPH de volgende documenten:

 • Een kopie van de getekende minnelijke regelingsovereenkomst of de rechterlijke uitspraak waarin je schadegeval definitief geregeld is;
 • Alle documenten waaruit duidelijk blijkt voor welke schadeposten je vergoed werd en voor welk bedrag.

Het is van belang dat je aan het VAPH een zo nauwkeurig mogelijke berekening van je schadevergoeding bezorgt. Andere belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Bezorg het VAPH alle belangrijke informatie over de stand van zaken van je schadedossier. Een goede samenwerking tussen jou, de vergoedingsdebiteur en het VAPH waarborgt een zo volledig mogelijke schadevergoeding.
 • Leg het ontwerp van je minnelijke regelingsovereenkomst voor aan het VAPH alvorens die te ondertekenen.
 • Verzamel alle gegevens over tegemoetkomingen die je ontvangt. Bewaar daarnaast ook alle bewijzen van kosten die je maakt. Zo kan je aan de vergoedingsdebiteur aantonen hoeveel je ondersteuning precies kost.
 • Hou, ook nadat je schadedossier definitief geregeld is, alle kosten die je met je schadevergoeding betaalt goed bij. Zo kan je aan het VAPH bewijzen wanneer je schadevergoeding is uitgeput.
 • Betrek altijd je advocaat, of een andere persoon of instantie die je bijstaat, bij de behandeling van je schadedossier.

Met vragen over je persoonlijk dossier kan je terecht bij de provinciale kantoren van het VAPH. Je kan je dossier ook elektronisch raadplegen.

Heb je een hulpvraag?

Delen

   Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Lees onze privacy en gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.