Re-integratie:
Onderwijs

Onderwijs

Een verkeersongeval schudt het leven van een kind of jongere door elkaar. De band met de school wordt voor even of soms voor lange tijd verbroken. Terugkeren naar school, eventueel gebruikmakend van aangepaste onderwijsvormen, is zeer belangrijk.

Regulier onderwijs

Na een verkeersongeval terugkeren naar de oude school is soms best moeilijk. Misschien is wat er gebeurd is, nog niet verwerkt of zijn er na het ongeval ernstige beperkingen. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de zorgcoördinator van de school helpen je uitzoeken welke begeleiding je kind nodig heeft om terug te starten.

De terugkeer naar school kan ook al geleidelijk aan voorbereid worden tijdens revalidatie. Vaak helpt het als er al tijdens de ziekenhuis- of revalidatieperiode contacten met de school zijn geweest. Vanuit de ziekenhuisschool verloopt dat contact automatisch, maar ook BedNet zorgt ervoor dat je kind vanop afstand al betrokken wordt in de lessen. Over onderwijs tijdens de ziekenhuisopname lees je hier.

Ondersteuning

Eenmaal terug op de oude school is het van belang om alert te blijven voor de mogelijke effecten van het verkeersongeval op het schoolgebeuren van je kind. Het M-decreet bepaalt hoe Vlaamse scholen om moeten gaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het stelt dat het de taak is van de school om een zorgcontinuüm uit te bouwen en een gepast zorgbeleid uit te schrijven voor al haar leerlingen. Je leest er hier meer over.

Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een gewone school.

Hiervoor zijn er samenwerkingsverbanden tussen scholen voor regulier en buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken. Deze vervangen het Geïntegreerd Onderwijs (GON) en het Inclusief Onderwijs (ION). 

Financiering

Heb je hulpmiddelen nodig om het onderwijsleerproces in een gewone school te kunnen volgen? Dan kan je financiering aanvragen voor Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het is de directie van je school die de aanvraag kan indienen. Eén van de ouders of de meerderjarige leerling moet de aanvraag mee ondertekenen.

Buitengewoon onderwijs

Kinderen of jongeren die na een verworven beperking niet meer voldoende kunnen aansluiten in het reguliere onderwijs, kunnen terecht in het buitengewoon onderwijs. Naast onderwijs biedt de school ook opvoeding, verzorging en therapie om de totale persoonlijkheidsontwikkeling te stimuleren. Hiervoor zijn ontwikkelingsdoelen opgesteld op vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

Als een leerling leerdoelen bereikt heeft die bijvoorbeeld gelijkwaardig zijn aan die van het regulier lager onderwijs, dan kan de leerling het getuigschrift basisonderwijs behalen. Leerlingen worden in het Buitengewoon onderwijs voorbereid op het maatschappelijk leven en op het uitoefenen van een beroep, al dan niet binnen het normale arbeidscircuit.

Buitengewoon onderwijs is er zowel in het kleuter, basis- als secundair onderwijs en is opgedeeld in types en opleidingsvormen. Bij Onderwijs Vlaanderen krijg je meer informatie hierover.

Ook in het buitengewoon onderwijs biedt BedNet ondersteuning om leerlingen die langdurig of regelmatig niet naar school kunnen, te betrekken bij de lessen.

Inschrijven

Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Dit inschrijvingsverslag wordt opgesteld door een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Uit dat verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om uw kind de gewone leerdoelen te laten halen in een reguliere school.

M-decreet

Sinds het schooljaar 2015-2016 is het M-decreet, of het ‘decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ in voege. Men gaat hierbij voor inclusief onderwijs met als doel om meer leerlingen in het regulier onderwijs school te laten lopen. Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leerkracht(en), de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen. Meer informatie lees je hier.

Onderwijs aan huis

Onderwijs aan huis kan ofwel tijdelijk zijn of permanent voor kinderen die ouder zijn dan vijf jaar. Het kan voorkomen dat leerlingen een te grote leerachterstand oplopen. Klik hieronder door voor meer informatie.

Tijdelijk onderwijs aan huis

Is je kind voor een lange periode of herhaaldelijk gedurende het schooljaar afwezig op school door het ongeval? Dan kan het, mits enkele voorwaarden, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis krijgen (TOAH). Het gaat dan om vier uur les per week. De school waar je kind is ingeschreven zal TOAH organiseren. Een leerkracht van de eigen school treedt dan op als spilfiguur en zal ervoor zorgen dat er contact is met de klasgenoten. De TOAH-lessen zijn gratis. Op de website van het ministerie van Onderwijs en Vorming lees je meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Daarnaast zijn er ook vrijwilligersorganisaties die langdurig en chronisch zieke kinderen extra lessen aanbieden. Eventueel kan je ook bij je ziekenfonds terecht voor onderwijs aan huis. 

Permanent onderwijs aan huis

Leerlingen die ouder zijn dan vijf en een beperking hebben, kunnen permanent onderwijs aan huis volgen. Hiervoor moeten ze wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het buitengewoon onderwijs en niet meer in staat zijn om onderwijs te volgen op school. Lees hier meer over de voorwaarden en de aanvraagprocedure bij de Onderwijsinspectie.

Onderwijs is niet meer mogelijk

Kinderen of jongeren die door hun beperking niet meer in staat zijn om onderwijs te volgen - ook niet aan huis - kunnen vrijgesteld worden van de leerplicht. Vrijstelling van leerplicht vraag je digitaal aan bij het Zorgpunt van de Onderwijsinspectie, via zorgpunt@onderwijsinspectie.be. Er kan beslist worden om een leerling tijdelijk of permanent vrij te stellen van de leerplicht.

De Onderwijsinspectie zal de beslissing meedelen aan de ouders, alsook aan de school. Ook zal ze het Agentschap voor Onderwijsdiensten in kennis stellen van de beslissing.

Delen
Close

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.