Ik ben naaste:
Ziekenhuisopname

Ziekenhuisopname

De eerste momenten

Als je naaste een ongeval had, kan het zijn dat je door hem of haar zelf verwittigd wordt. Als hij daartoe niet in staat is, gebeurt dat meestal door het ziekenhuispersoneel of uitzonderlijk door de politie. Uiteraard is het voor jou als naaste familie de eerste bekommernis om je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te begeven. In het beste geval ligt dat dicht bij je woning. Maar het ongeval kan ook een heel eind van huis plaatsgevonden hebben, mogelijk zelfs aan de andere kant van het land of in het buitenland. Het is niet aangeraden om zelf de auto te besturen.

Bij aankomst in het ziekenhuis, heeft de arts of een verpleegkundige van de spoedgevallendienst de taak om je op te vangen. Je zal geïnformeerd worden over de aard van de verwondingen en de medische behandeling. Je mag verwachten dat je zo correct en verstaanbaar mogelijk wordt geïnformeerd. Men zal (nog) niet alle vragen kunnen beantwoorden. Kort na het ongeval is het vaak onmogelijk om een precieze inschatting te maken van de overlevingskansen of mogelijke gevolgen van verwondingen.

Tracht, als je kinderen hebt, ze van bij het begin in te lichten over wat er gebeurd is. Neem hen mee op bezoek zodra dit mogelijk is of wenselijk lijkt. Vraag eventueel de nodige begeleiding of informatie aan de hulpverleners in het ziekenhuis.

Wat heeft het ziekenhuis nodig?

Indien de toestand van je naaste het niet toelaat, zal jou gevraagd worden om enkele administratieve zaken te vervullen. Om het ziekenhuisdossier van je naaste te beheren, heeft het ziekenhuis een aantal zaken nodig: 

 • De elektronische identiteitskaart (eID) of paspoort van je naaste;
 • Bij kinderen: een Kids-ID of isi+-kaart en de elektronische identiteitskaart van de persoon bij wie het kind ten laste is bij het ziekenfonds; 
 • De gegevens van je ziekenfonds;
 • Elk document dat lidmaatschap tot een organisme bevestigt dat mogelijk tussenkomt voor de hospitalisatiekosten, bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering.

Kan je deze documenten niet voorleggen omdat je bijvoorbeeld niet aangesloten bent bij een ziekenfonds? Dan zal men je een voorschot vragen.

Administratieve tips

Een aantal administratieve zaken zijn belangrijk bij opname op de spoeddienst:

 • Vraag, zodra het mogelijk is, een getuigschrift dat de vastgestelde letsels beschrijft. De verzekeringsmaatschappij en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds hebben dit nodig. Ook de eventuele werkgever of school hebben een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid/afwezigheid nodig. De arts kan hiervoor het document ‘Vertrouwelijk’ invullen dat je dan binnenbrengt bij het ziekenfonds. De verzekeraar en het ziekenfonds dienen zo snel mogelijk verwittigd te worden van het ongeval.
 • Maak een kopie van elk document dat verband houdt met het ongeval vooraleer je het origineel naar de betrokken instellingen stuurt.
 • Verzamel alle documenten of alle kopieën van documenten en maak steeds een actueel overzicht van alle bedragen die je reeds betaald hebt. Je kan een overzicht opvragen bij je ziekenfonds. 
 • Laat de arts een medisch getuigschrift ‘Onder voorbehoud’ opstellen van letsels die nog niet opgemerkt of opgetreden zijn.

Ziekenhuisopname van je kind

Kinderen hebben specifieke noden, als ouder draag je samen met het ziekenhuispersoneel bij tot een zo aangenaam mogelijk ziekenhuisverblijf van je kind. Hieronder vind je enkele tips: 

 • Ga op zoek naar informatie over kindgerichte voorzieningen in het ziekenhuis zoals een ziekenhuisschool;
 • Probeer zoveel mogelijk open kaart te spelen met je kind. Lieg het niet voor dat het geen pijn zal hebben. Wanneer het kind dan toch pijn heeft, verliest het zijn vertrouwen;
 • Bekijk de participatiemogelijkheden voor ouders in het ziekenhuis; 
 • Informeer over de 'rooming-in' mogelijkheid (blijven overnachten als ouder) en op welke manier deze georganiseerd is; 
 • Stel al je vragen aan de arts en het verplegend of omkaderend personeel. Informeer of je aanwezig mag zijn bij de inleiding van de narcose en bij het ontwaken van je kind.

Hieronder lees je meer informatie over les volgen tijdens de ziekenhuisopname.

Onderwijs tijdens opname

Wanneer je kind aan de betere hand is, kan het eventueel les volgen in de ziekenhuisschool of de school in het revalidatieziekenhuis of revalidatiecentrum. Deze bieden onderwijs op maat aan gehospitaliseerde of revaliderende kinderen, ook wel type 5 genoemd. Het gaat om gratis onderwijs op maat gedurende enkele lesuren per dag.

Er zijn ziekenhuisscholen voor zowel kleuter-, lager-, en secundair onderwijs. Het leerproces wordt gestart waar het ongeval het heeft onderbroken of teruggebracht. Je kind zal langzaamaan begeleid worden om terug te stappen in het onderwijs, ongeacht het niveau. Via geleidelijke re-integratie sluit hij of zij opnieuw aan. Eerst om opnieuw sociaal te functioneren in groepsverband, later ook om leerstofeenheden te verwerken en terug aansluiting te vinden bij een bepaalde onderwijsvorm. 

In overleg met het behandelende team, krijgt je kind les op de kamer of in de leefgroep gedurende de revalidatieperiode.

 • Indien mogelijk, sluit je kind aan bij een klasgroep. Binnen elke klasgroep wordt nog gedifferentieerd omdat er ook grote verschillen tussen kinderen of jongeren in eenzelfde groep kunnen bestaan. Men moet immers rekening houden met bijvoorbeeld fysieke beperkingen of de gevolgen van een neurologisch letsel. Vaak is er een nauw contact met de thuisschool en wordt hetzelfde lesprogramma, rekening houdend met leerinhouden en methode, gegeven. Zo wordt de leerachterstand beperkt en de maatschappelijke re-integratie van je kind bevorderd. 

Er bestaat ook de mogelijkheid om via de computer rechtsreeks les te volgen met de klasgenoten via SIO (Synchroon Internetonderwijs).

 • SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt je kind voor op de terugkeer naar school. De band met de school, leerkrachten en medeleerlingen blijft behouden. SIO is zowel voor jou als voor de school gratis. Bednet vzw verbindt je kind live via internet met zijn eigen klas en ondersteunt je tijdens het hele traject.

Wanneer de situatie uitzichtloos is

De situatie kan ook uitzichtloos zijn, waarna een beslissing gemaakt moet worden over het stopzetten van de zorgen. Deze beslissing wordt genomen in functie van de klinische toestand van je naaste. Drie dokters onderzoeken, onafhankelijk van elkaar, je naaste en verklaren hem of haar hersendood. 

Wanneer de hersendood officieel is vastgesteld, en je naaste in aanmerking komt als donor, zal men nagaan of je naaste een weigering of expliciete toestemming liet registreren. Vervolgens gaat men in gesprek met de naaste familie. Bij afwezigheid van een registratie peilt men naar de wensen van de overledene bij de familie.

 • Indien de organen niet gedoneerd worden, wordt de beademingsmachine stilgelegd.
 • Als je wel akkoord gaat met orgaandonatie zal men de ademhaling nog kunstmatig in stand houden tot na het wegnemen van de organen. Hiermee voorkomt men beschadiging van het weefsel. Je krijgt de kans om afscheid te nemen van je naaste vooraleer ze de organen wegnemen. Na het wegnemen van de organen kan je naaste nog door familieleden en vrienden begroet worden.

Informatie voor nabestaanden

Heb je een hulpvraag?

Delen
Close

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.