Medische zorg:
Ziekenhuisopname

Ziekenhuisopname

Wat mag ik verwachten?

In het ziekenhuis sta je als patiënt centraal. Bij ernstige verwondingen, word je meteen onderzocht. Is je toestand eerder stabiel, dan zal de aandacht gaan naar ernstiger verwonde slachtoffers. Als een operatie niet noodzakelijk is, dan kan je in een gewone ziekenhuiskamer terecht. De kans bestaat echter dat je meteen een chirurgische ingreep moet ondergaan. Afhankelijk van de ingreep word je nadien naar een gewone ziekenhuiskamer gebracht of krijg je een kamer op de dienst Intensieve Zorgen.

Het medisch team geeft steeds voorrang aan je medische verzorging, maar ze zullen proberen om familie en vrienden zo snel mogelijk toe te laten.

Informatie voor naasten

Wat zijn mijn rechten?

Als patiënt heb je het recht om op een correcte manier ingelicht te worden over je verwondingen. Stel dus gerust al je vragen aan je behandelende artsen. Aarzel nooit om meerdere malen uitleg te vragen over je medische toestand en je behandeling tot je het volledig begrepen hebt. 

TIP - Vraag een familielid of kennis om ook aanwezig te zijn bij de gesprekken met de artsen. Door de emotionele impact kan het immers zijn dat niet alle informatie doordringt. Zo sta je er ook niet alleen voor bij het horen van mogelijk slecht nieuws.

De wet 'Rechten van de patiënt' beschrijft uitgebreid welke rechten je hebt en wat er gebeurt als je niet in staat bent om die uit te oefenen. Hieronder vind je de belangrijkste:

 • Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking;
 • Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar;
 • Geïnformeerd worden over je gezondheidstoestand;
 • Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie;
 • Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen;
 • Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift;
 • Verzekerd zijn van de bescherming van je persoonlijke levenssfeer;
 • Indienen van een klacht bij een ombudsdienst. Als je van oordeel bent dat een van je patiëntenrechten niet gerespecteerd werd door een zorgverlener in het ziekenhuis, dan kan je je wenden tot de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis.

Als je niet langer in staat bent om je rechten uit te oefenen, dan kan iemand anders dat doen:

 • Als je minderjarig bent, worden je rechten uitgeoefend door je ouders of voogd. Je kan je rechten toch geheel of gedeeltelijk zelf uitoefenen als de zorgverlener je in staat acht tot een redelijke beoordeling van je belangen.
 • Als je meerderjarig bent, maar de zorgverlener oordeelt dat je niet in staat bent om je patiëntenrechten uit te oefenen, dan oefent de door jou benoemde vertegenwoordiger je rechten uit.

Downloads

Delen

   Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.