Een verkeersongeval? Jouw schade wordt vanaf nu anders berekend!

Gepubliceerd op

Als verkeersslachtoffer, naaste of nabestaande ken je vast en zeker de Indicatieve Tabel die verzekeringsmaatschappijen en politierechters gebruiken om een schatting te maken van de schade die je opliep na een verkeersongeval. Doet dit bij jou geen belletje rinkelen? Dan lees je best eerst deze informatie alvorens hier verder te lezen.

In 2016 onderging de Indicatieve Tabel een aantal belangrijke wijzigingen waardoor je nu ook als slachtoffer inzicht krijgt in de Tabel. Een aantal schadeposten worden vereenvoudigd en vanaf nu wordt aan medische experten expliciet gevraagd om hun beslissingen goed te motiveren. Transparantie troef dus. Daarnaast is de belangrijkste aanpassing het wegvallen van de scheidingslijn van 6% bij het bepalen van de vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. Wil je op de hoogte zijn van alle belangrijkste wijzigingen? Lees dan zeker verder want we zetten ze hieronder voor jou op een rijtje! De volledige Indicatieve Tabel kan je onderaan de pagina downloaden als pdf.

Schade aan personen

Wanneer je gewond raakte in een verkeersongeval kan je zoals steeds een vergoeding krijgen voor schade die je opliep binnen drie levenssferen, namelijk:

 • Persoonlijke ongeschiktheid  waarbij men rekening houdt met gevolgen in het dagdagelijkse leven.
 • Huishoudelijke ongeschiktheid  waarbij men kijkt in welke mate je niet langer je huishoudelijke taken kan vervullen.
 • Economische ongeschiktheid  waarbij men kijkt hoe je positie op arbeidsvlak eventueel aangetast werd.


In elke levenssfeer zijn er zaken gewijzigd maar vooral bij het bepalen van je persoonlijke ongeschiktheid. Hier is het percentage vanaf nu voor iedereen gelijk inclusief bij de bijzondere schade. Bij schade aan personen maken we een onderscheid tussen tijdelijke schade en blijvende schade. Men zal eerst jouw tijdelijke schade bepalen en deze in rekening brengen. Pas wanneer een dokter officieel vaststelt dat jouw letsels niet meer verbeteren dan zal men jouw blijvende ongeschiktheid bepalen.

TIJDELIJKE SCHADE

Liep je tijdelijke schade op na een verkeersongeval? Dan krijg je vanaf nu een hoger bedrag per dag voor zowel persoonlijke ongeschiktheid en pijn, huishoudelijke ongeschiktheid en economische ongeschiktheid. Onderstaande tabellen moeten verduidelijken welke wijzigingen er doorgevoerd werden ten opzichte van 2012.

In 2012 werd de schadepost ‘verlies van een schooljaar’ in rekening gebracht. Ook onder deze post zijn de bedragen toegenomen. Onderstaande tabel moet dit verduidelijken voor de materiële schade. Je kan aflezen welke eenmalige vergoeding je kan krijgen voor een schooljaar dat je niet kan beëindigen maar waar je wel al inschrijvingsgeld voor betaalde of studiegerief voor had aangekocht.

Binnen deze schadepost ‘verlies van een schooljaar’ zal men ook rekening houden met de morele schade die je opliep. Hier zijn echter geen wijzigingen op te merken. De vergoeding blijft net zoals in 2012 op €3 750 en dit voor alle onderwijstypes.

Als je betrokken raakt in een verkeersongeval wanneer je nog aan het studeren bent, zal men vanaf nu ook rekening houden met de schade die ontstaan is tijdens je studies. Wanneer je je studies terug aanvat kan een rechter oordelen dat je verhoogde inspanningen moet leveren om deze studies te kunnen voltooien. Hij zal dan een vergoeding toekennen omwille van die verhoogde inspanning per gepresteerde dag. Je krijgt geen vergoeding voor prestaties tijdens weekends en vakantie.

BLIJVENDE SCHADE

Wanneer de tijdelijke schade die je na een verkeersongeval opliep, blijvend blijkt te zijn zal de medische expert deze blijvende schade proberen inschatten. Bij het bepalen van de vergoeding voor deze schade zal men proberen in te schatten hoe jouw leven verschilt na het verkeersongeval ten opzichte van voor het ongeval. Dit kan resulteren in een forfaitaire vergoeding, een kapitaal of een rente. Bespreek goed met je advocaat of financieel raadgever welke vergoeding het beste past bij jouw persoonlijke situatie. De Indicatieve Tabel wordt dan gebruikt om een correcte begroting van jouw geleden schade te maken.

In 2012 maakte men een onderscheid tussen een boven –en ondergrens van 6% blijvende ongeschiktheid. Dit betekende dat wanneer de deskundige jou minder dan 6% blijvende ongeschiktheid toekende, jouw vergoeding bijna voor de helft lager lag dan wanneer je bijvoorbeeld voor 7% ongeschikt werd verklaard. Dit leverde veel wanpraktijken op bij het vaststellen van je medische toestand.

Vanaf nu valt het onderscheidende percentage van 6% weg en zijn de vergoedingen voor iedereen gelijk. Je leeftijd en de graad van jouw blijvende ongeschiktheid zal  bepalen welke vergoeding je ontvangt. De deskundige zal dus een percentage blijvende ongeschiktheid bepalen en naargelang jouw leeftijd een forfait bepalen volgens de Indicatieve Tabel 2016. Het maakt de berekening een pak eenvoudiger en transparanter. De graad van blijvende ongeschiktheid wordt vermenigvuldigd met het vaste bedrag dat per leeftijd bepaald wordt. Hieronder kan je een voorbeeld terugvinden van hoe de vergoeding vanaf maart 2017 berekend zal worden.

Stel je bent een slachtoffer van 20 jaar oud en de deskundige bepaalt jouw percentage ongeschiktheid in de volgende categorieën als volgt:

 • Persoonlijke ongeschiktheid: 15%
 • Huishoudelijke ongeschiktheid: 10%
 • Economische ongeschiktheid: 6%
 • Aandeel in het huishouden: 35%

De eenmalige vergoeding voor deze geleden schade wordt vanaf nu zo berekend*:

 • Persoonlijke ongeschiktheid: 15 x 1 140 euro = 17 100 euro
 • Huishoudelijke ongeschiktheid: 10 x 1 140 euro x 35% = 3 990 euro
 • Economische ongeschiktheid: 6 x 1 140 euro  = 6 840 euro

* Zie Indicatieve Tabel 2016 voor de correcte bedragen

Schade bij nabestaanden

Als een naaste overlijdt in een verkeersongeval lijd je als nabestaande onder de morele gevolgen hiervan. Hiervoor kan je een morele schadevergoeding ontvangen van 15 000 euro. Dit is meer dan de 12 500 euro die je kreeg in 2012.

De rol van de deskundige

Zoals in de inleiding aangegeven, wordt de rol van de deskundige in de Indicatieve Tabel 2016 ruimer omschreven zodat zijn beslissingen gemotiveerd moeten worden op maat van het slachtoffer. De deskundige is vanaf nu verplicht om in zijn deskundigeverslag de percentages te beoordelen en in het geval van bijzondere schade zijn beslissingen ook te motiveren. Dit is een belangrijke aanpassing ten opzichte van 2012 omdat de schadebepaling vanaf nu transparanter kan verlopen.       

 • De taak van de deskundige is precies en volledig omschreven in duidelijke taal.
 • Het percentage moet vanaf nu gelijk zijn voor iedereen per leeftijdscategorie en is dus aanpasbaar aan specifieke situaties.
 • De deskundige moet toelichten waarom een bepaald percentage verkregen werd.
 • De gebruikte parameters moeten steeds toegelicht worden.
 • Het verslag moet een vaste structuur hebben:
  • omschrijving
  • vooraf bestaande toestand
  • herstel/hulpmiddelen
  • percentage (en de verduidelijking ervan)

Bovenstaande (en andere) wijzigingen zijn van kracht op alle vonnissen die nog gepleit moeten worden na maart 2017. Heb je hierbij nog vragen? Je kan altijd terecht bij nathalie.vandendaele@rondpunt.be

Delen

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.