Juridisch:
De rol van de verkeersdeskundige

De rol van de verkeersdeskundige

Na een verkeersongeval wil je als slachtoffer kunnen begrijpen hoe en waarom het ongeval is gebeurd. De expertise van de verkeersdeskundige is hierbij van groot belang. Hij kan de omstandigheden waarin het ongeval heeft plaatsgevonden achterhalen.

Aanstelling

Na een ernstig verkeersongeval neemt de politie ter plaatse onmiddellijk contact op met de magistraat van dienst om informatie uit te wisselen over het ongeval. De magistraat (procureur) zal op basis van dat gesprek beslissen of een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval moet om onderzoek te verrichten. De ernst van het ongeval is hierbij doorslaggevend. Slachtoffers, naasten of veroorzakers kunnen niet vragen om een verkeersdeskundige, de aanstelling gebeurt enkel op initiatief van het parket.

Er zijn slechts een beperkt aantal verkeersdeskundigen in Vlaanderen. Meestal kiest het parket voor de verkeersdeskundige die het dichtstbij woont. Het is namelijk belangrijk dat deze persoon snel ter plaatse is om sporen op het wegdek te kunnen onderzoeken. Ook om die reden kan je zelf niet vragen naar een verkeersdeskundige, enkele dagen na een verkeersongeval is sporenonderzoek niet meer mogelijk.

Contact

Een verkeersongeval wil je waarschijnlijk zo snel mogelijk proberen plaatsen en begrijpen. De informatie van de verkeersdeskundige is hierbij van groot belang. In België is een strafonderzoek echter geheim en zal je in het ongewisse blijven over de omstandigheden zolang het strafonderzoek loopt.  

Soms maakt het parket uitzonderingen, bijvoorbeeld als een minderjarig persoon overlijdt bij het ongeval. Dan brengt het parket de verkeersdeskundige en getroffen ouders samen om uit te leggen wat er juist gebeurd is.

Het verkeersdeskundigeverslag 

Na een verkeersongeval duurt het drie tot zes maanden tot het deskundigeverslag ingediend wordt bij het parket. Dat betekent niet dat je dan al inzage kan krijgen in het volledige strafdossier. 

Het verslag van de verkeersdeskundige bevat onderstaande vaststellingen:

 • Een vermelding van het tijdstip en de weersomstandigheden.
 • Een oplijsting van de betrokkenen en de betrokken voertuigen (identificatie voertuig en schade):
  • Er zal onderzocht worden of er eventuele gebreken zijn aan bijvoorbeeld de remmen, de ophanging, de verlichting, de airbags,...
  • Er zal nagegaan worden wat de impactsporen zijn van de inzittenden in het interieur van het voertuig.
 • Een beschrijving van de plaats van het ongeval door middel van luchtfoto's en bewakingscamera's:
  • Een beschrijving van de verkeerssignalisatie: welke verkeersborden en wegmarkeringen zijn er?
  • Een beschrijving van de staat van de openbare verlichting.
  • Een beschrijving van de staat van het wegdek, is er bijvoorbeeld eventuele winterschade?
 • Een verklaring van de betrokken partijen, deze wordt opgesteld door de politie.
 • Vaststellingen uit het sporenonderzoek.
 • Conclusies uit het causaliteitsonderzoek. Via rekenmethodes gaat men na wat de invloed is van eventuele snelheidsovertredingen, niet-gordeldracht en niet-helmdracht. Men kan berekenen wat het verband is tussen de snelheid van een voertuig en de ernst van het ongeval. Men zal ook de snelheid berekenen door middel van simulatieprogramma's.

Justitiële gevolgen

Het verkeersdeskundigeverslag heeft ook gevolgen voor de justitiële afhandeling van het verkeersongeval. Het is een doorslaggevend element in het strafdossier omdat het mee zal bepalen wie verantwoordelijk is voor het ongeval. Het is dus de verkeersdeskundige die ervoor zorgt dat de rechter een correcte beoordeling kan maken.

Delen

   Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.