Emotionele hulp:
Verwerkingsproces

Verwerkingsproces

Een verkeersongeval is een schokkende gebeurtenis die het dagelijkse leven grondig door elkaar schudt en afwisselend verschillende gevoelens en emoties oproept. Het is goed om weten dat iedereen hier anders mee omgaat. Op deze pagina lees je meer over een verwerkingsproces bij volwassenen.

Betrokken raken in een verkeersongeval kan gevoelens van machteloosheid en ontreddering met zich meebrengen, je werd namelijk geconfronteerd met gevaar. Je zal proberen begrijpen wat er gebeurd is en probeert een antwoord te vinden op de waaromvraag. 

Iedereen die een verwerkingsproces doorloopt, voelt zich heen en weer geslingerd tussen heftige emoties en een gevoel van verdoving. 

 • Het ene moment scherm je jezelf af, je probeert niet te denken aan wat gebeurd is en vermijdt alles wat ook maar met het ongeval te maken heeft. Op andere momenten herbeleef je elke minuut. 
 • Je kan ook last hebben van nachtmerries en schrikreacties. Het kan zijn dat je de verschillende gevoelens van angst, schuld, agressie, onmacht en/of verdriet moeilijk kan controleren of uiten. Misschien kost het moeite om je te concentreren of om zaken te onthouden. 

Het is belangrijk om je gevoelens op een of andere manier te uiten. Dat kan door erover te praten, door ze neer te schrijven of door ze vorm te geven op een andere manier (bijvoorbeeld kunst, muziek,...) 

In je lichaam gebeurt vanalles, je hart begint sneller te slaan, je begint sneller te zweten en je benen worden slap. Je kan ook lichamelijk een heftige pijn voelen. 

Er bestaat geen handleiding om een schokkende gebeurtenis te verwerken. Eventueel kunnen volgende tips je helpen:

 • Laat gevoelens en reacties toe, want ze maken deel uit van het verwerkingsproces. Dat kan je doen door ze te delen met mensen uit je omgeving, professionals of lotgenoten.
 • Zoek een evenwicht tussen stilstaan bij het ongeval en verdergaan. Dat is geen gemakkelijk evenwicht om te vinden. Zo kan je bepaalde activiteiten (huishouden, werk, hobby, plannen maken, ...) van voor het ongeval stap per stap opnieuw opnemen. Het hernemen van activiteiten of het zoeken van afleiding doe je het best geleidelijk aan zodat je nog tijd hebt om stil te staan bij hoe je je voelt.
 • Luister naar je lichaam want het verwerken van wat gebeurd is, kan veel van je vergen. Genoeg rust, ontspanning en beweging kunnen hierbij helpen.
 • Het kan helpend zijn om in gesprek te gaan met andere betrokkenen om gedachten en gevoelens te delen. Hierbij is het  belangrijk om rekening te houden met de andere partij en of zij zich goed voelen bij deze toenadering.

Heb je nood aan een luisterend oor of ondersteuning? Kijk in het overzicht hieronder bij welke hulpverleningsorganisaties je (vaak gratis) terecht kan. Je kan bij meerdere organisaties tegelijkertijd terecht.

Hulpverlening

Centra Algemeen Welzijnswerk (Slachtofferhulp)

De CAW’s staan open voor iedereen met vragen en problemen. Een eerste afspraak is gratis en kan telefonisch vastgelegd worden of door langs te gaan bij een CAW in je buurt. Je kan een hulpverlener ook mailen, bellen of chatten. De hulpverlening is vrijwillig en vertrouwelijk. Samen met jou zal een oplossing gezocht worden via de mogelijkheden die bij jezelf en in je omgeving te vinden zijn. Ze wijzen ook de weg naar andere diensten of bemiddelen bij instanties die je sociale rechten kunnen verzekeren. Je krijgt er:

 • emotionele ondersteuning en begeleiding bij de verwerking;
 • informatie en advies over praktische en juridische problemen, zoals het bieden van hulp in je contacten met het parket, advocaten en verzekeringen;
 • administratieve en praktische ondersteuning, onder meer wat het bekomen van een schadevergoeding betreft;

Heb je nood aan meer dan enkele gesprekken, dan kan je begeleiding krijgen door de dienst Slachtofferhulp van het Centrum Algemeen Welzijnswerk.

caw.be

Slachtofferbejegening

Slachtofferbejegenaars zijn politieagenten die hulp bieden aan slachtoffers van misdrijven. De opvang van het slachtoffer op de plaats van het ongeval en het geven van goede basisinformatie is een belangrijke opdracht. Psychosociale en therapeutische begeleiding behoren echter niet tot de taken van de politiedienst.

Bijna alle politiezones hebben enkele collega's die hierin gespecialiseerd zijn en 24/24 uur ingeschakeld kunnen worden. Neem contact op met je lokale politiezone voor meer informatie.

www.politie.be

Slachtofferonthaal

De justitieassistenten van Slachtofferonthaal maken deel uit van het personeel van de Justitiehuizen. De justitieassistenten werken samen met de procureur des Konings, zodat slachtoffers en hun familie correct worden behandeld op de rechtbank en op het parket. 

Slachtofferonthaal zorgt voor:

 • Informatie aan slachtoffers en nabestaanden over het verloop van een dossier en de procedure (als de magistraat akkoord gaat);
 • Bijstand en ondersteuning tijdens zittingen (je kan je vragen voor de magistraat doorgeven aan de justitieassistent);
 • Bijstand bij inzage in het dossier;
 • Teruggave van overtuigingsstukken op vraag van de magistraat.

In principe neemt de justitieassistent contact met jou op, op vraag van de procureur. Zelf een afspraak maken met Slachtofferonthaal kan door contact op te nemen met een Justitiehuis bij jou in de buurt. De tussenkomst van de dienst Slachtofferonthaal is gratis.

Slachtofferzorg.be

De website slachtofferzorg.be biedt informatie en hulp voor slachtoffers van misdrijven. Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? De website informeert en ondersteunt je op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

 www.slachtofferzorg.be

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

In de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) werken teams van maatschappelijk werkers, therapeuten, psychiaters en psychologen die je kunnen helpen als je het moeilijk hebt om om te gaan met wat er gebeurd is. Meestal zal je huisarts of een CAW je doorverwijzen naar een CGG. Je kan via deze handige kaart ook zelf een CGG vinden in je buurt.

Op de website van Geestelijk Gezond Vlaanderen lees je meer over welke zorg een CGG biedt, hoe een behandeling eruit ziet en wat de tarieven hiervoor zijn.

www.geestelijkgezondvlaanderen.be 

Dienst Maatschappelijk Werk

Elk ziekenfonds heeft een ‘dienst Maatschappelijk Werk’ waar je terecht kan voor een goed gesprek, informatie en advies. Ze helpen je bij alle administratie en tonen je de weg naar de juiste voorzieningen. Ze kunnen ook helpen bij het regelen van thuiszorg.

Je kan de dienst Maatschappelijk Werk telefonisch bereiken of er langsgaan op een zitdag. De contactgegevens vind je op de website van je ziekenfonds. Als je je moeilijk kan verplaatsen, kan je een huisbezoek aanvragen.

Huisarts

Je huisarts is meestal iemand die jou al lang kent en met wie je een vertrouwensrelatie hebt. Je kunt in eerste instantie zeker bij hem terecht voor een luisterend oor en advies. Als bepaalde klachten aanhouden, zal je huisarts je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp in de buurt. Uiteraard kan je huisarts je ook gedurende langere tijd opvolgen, hij is vaak de persoon bij wie je het snelst terecht kan.

Telefonische en online hulp

Er zijn verschillende hulplijnen waarmee je gratis en anoniem kan bellen, chatten en mailen. Enkele diensten richten zich specifiek op jongeren.

Algemeen

Tele-Onthaal

 • 106 bellen kan 24/7
 • Chatten kan elke avond en op woensdag- en zondagnamiddag

Zelfmoordpreventie - Zelfmoordlijn

 • 1813 bellen kan 24/7
 • Chatten kan elke avond tussen 18u30 en 22u
 • Op je mail krijg je binnen 5 werkdagen antwoord

Centrum Algemeen Welzijnswerk 

 • 0800 13 500 bellen kan tijdens de kantooruren
 • Chatten kan elke weekdag van 13u tot 17u
 • Op je mail krijg je binnen 2 werkdagen antwoord

Voor jongeren

Awel 

 • 102 bellen kan tussen 16u en 22u, behalve op zon- en feestdagen
 • Chatten kan elke dag tussen 18u en 22u, behalve op zon- en feestdagen
 • Op je mail krijg je binnen 5 werkdagen antwoord
 • Op het forum kan je praten met andere jongeren

Jongeren Advies Centrum

 • bellen kan naar het kantoor in je buurt tijdens de kantooruren
 • Chatten kan elke weekdag van 13u tot 19u
 • Op je mail krijg je binnen 2 werkdagen antwoord

Therapeuten, counselors, coaches, psychologen en psychiaters

Je kan bij een onafhankelijke hulpverlener, zoals een therapeut of psycholoog, terecht voor psychosociale begeleiding. Vraag tijdens je eerste gesprek welke opleiding deze persoon genoot en vanuit welke filosofie of stroming hij werkt. Zo kan je nagaan of de manier van werken bij jou past. Vraag ook naar het vervolg van de begeleiding, bijvoorbeeld om de hoeveel tijd jullie zullen afspreken. Onderstaand vind je een beschrijving van de verschillende soorten psychosociale hulpverleners.

 • Counselor is geen beschermde benaming. Iedereen mag zich dus zo noemen, zonder een bepaalde opleiding gevolgd te hebben. Meestal zijn dit wel mensen die een diploma hebben als hulpverlener. Er zijn ook counselors die zich specialiseren in bijvoorbeeld rouw.
 • Een psycholoog is iemand die een vijfjarige opleiding (+ stagejaar) psychologie aan de universiteit volgde. Daarnaast kan een psycholoog zich verder specialiseren door een therapeutenopleiding of andere cursussen te volgen. Een psycholoog kan je vinden via www.vindeenpsycholoog.be
 • Een psychiater is een dokter met een specialisatie psychiatrie. Naast gesprekken, kan deze persoon jou ook medicatie, zoals antidepressiva, voorschrijven.
 • Een (psycho-)therapeut is meestal een hulpverlener die naast zijn basisopleiding een meerjarige opleiding gevolgd heeft in een bepaalde therapeutische stroming: gedragstherapie, systeemtherapie, cliëntgerichte therapie of psychoanalyse. Vraag hier gerust meer uitleg over, want dit bepaalt hoe de therapeut de begeleiding zal aanpakken. Op dit moment werkt men aan een wettelijk kader voor de erkenning van therapeuten. Een therapeut kan je vinden via www.vindeentherapeut.be
 • Coaches helpen mensen in de eerste plaats om bepaalde doelen te bereiken. Zij gaan minder aan de slag met de onderliggende psychologische problemen.

Het tarief waaraan deze hulpverleners werken kan variëren. Informeer bij je ziekenfonds of ze een deel van de begeleiding terugbetalen. Sommige ziekenfondsen hebben een lijst met therapeuten met wie ze hierover een overeenkomst hebben. Je huisarts, een Centrum Algemeen Welzijnswerk of Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in je buurt kan je helpen een goede hulpverlener te vinden.

Jongeren Advies Centra

Het JAC is het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar zijn er welkom met hun vragen en/of verhalen. Er zijn verschillende onthaalpunten in heel Vlaanderen.

Je hoeft geen afspraak te maken, maar kan gewoon binnenlopen tijdens de openingsuren. Het kan soms wel druk zijn waardoor het toch handig is om een afspraak maken. Je kan ook met het JAC chatten.

www.jac.be

Levensbeschouwelijke hulp

Als je leven plots verandert, kan je met vragen zitten over de zin van het leven of over de evolutie die je zelf doormaakt. Je kan deze vragen bespreken met een vertegenwoordiger van jouw levensovertuiging, zoals een priester, imam, dominee of rabbijn. Ook kan je terecht bij een vrijzinnig humanistisch consulent van het Huis van de Mens.

Meer informatie verkrijg je bij de centrale contactpunten van de levensbeschouwingen:

Huis van de Mens

Interdiocesaan Centrum (IC)

Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst

Centraal Israëlitisch Consistorie van België

Executief van de Moslims in België

Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België

Orthodox Aartsbisdom van België 

Boeddhistische Unie van België

Herstelbemiddeling

Als betrokkene bij een verkeersongeval blijf je vaak met vragen zitten ten aanzien van de andere partij. Rechtstreeks contact opnemen met de tegenpartij kan moeilijk zijn. De tussenkomst van een neutrale bemiddelaar van Moderator vzw helpt hierbij. Een bemiddeling kan rechtstreeks of onrechtstreeks verlopen en wordt goed voorbereid. De bemiddeling is vrijwillig, vertrouwelijk en gratis. 

www.moderator.be

Heb je een hulpvraag?

Delen
Close

   Welkom! Onze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren (en kan je dus helaas niet weigeren). Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden en om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.