Door je te laten registreren als benadeelde persoon, word je per brief op de hoogte gebracht van belangrijke stappen in de gerechtelijke procedure, namelijk:

 • een eventuele seponering en de reden daarvan;
 • het instellen van een gerechtelijk onderzoek;
 • de datum waarop het dossier voor het onderzoeksgerecht of het vonnisgerecht komt. Ieder document waarvan je denkt dat het nuttig is, mag je toevoegen aan het dossier. 

Het is de politie die je zal inlichten over de mogelijkheid om je te registeren als benadeeld persoon. Jij of je advocaat moet dan een verklaring afleggen. Die verklaring bevat onderstaande gegevens: 

 • je naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, beroep en woonplaats; 
 • wat de oorzaak is van je schade; 
 • de aard van de schade; 
 • je persoonlijke belang. 

Als je een verklaring wenst af te leggen, dan kan je je wenden tot verschillende instanties:

 • het politiesecretariaat;
 • de politie-ambtenaar die het proces-verbaal opstelt
 • het secretariaat van het Openbaar Ministerie, eventueel per aangetekende brief. 

Overzicht juridische stappen

Download hieronder een helder overzicht van de juridische stappen. Heb je hier nog vragen bij? Contacteer ons via hulpvraag@rondpunt.be!

Delen

   Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Lees onze privacy en gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.